Jak stosować obrazki logopedyczne?

Logopedia to część edukacji włączającej, która znajduje zastosowanie w przypadku uczniów wykazujących trudności z wymową. W zależności od ich specyficznych potrzeb, a także wieku specjaliści dopasowują odpowiednie pomoce dydaktyczne w formie książek, puzzli, gier czy obrazków. Obrazki logopedyczne znajdują zastosowanie przede wszystkim wśród najmłodszych dzieci, które jeszcze nie czytają, ale świetnie radzą sobie z przetwarzaniem wzrokowym. Za skuteczność pomocy logopedycznych takich jak obrazki odpowiada przede wszystkim forma ich przygotowania. Powstają w oparciu o wiedzę naukowców z zakresu logopedii, psychologii i pedagogiki, dzięki czemu służą nie tylko korekcji określonych problemów logopedycznych, ale odpowiadają również na wybrane potrzeby odpowiednie do wieku rozwojowego pacjenta. Kolejnym elementem, który wpływa na skuteczność tej formy działania terapeutycznego jest atrakcyjna forma graficzna. W związku z tym obrazki są często kolorowe, przyciągają wzrok i uwagę dziecka. Wykorzystywane są nie tylko w gabinetach logopedycznych, ale również w przedszkolach i szkołach podstawowych. Mogą z nich również korzystać rodzice do samodzielnej pracy z dzieckiem. Warto jednak wcześniej udać się na konsultację do logopedy, który zdiagnozuje problem dziecka i ustali plan leczenia. Jedną z metod terapii mogą być właśnie obrazki terapeutyczne, ale podczas doboru odpowiednich technik i narzędzi logopeda bierze pod uwagę nie tylko problem, z którym zmaga się dziecko, ale także zainteresowania malucha oraz jego wiek i związane z tym możliwości czy ograniczenia. W ten sposób zaproponowane rozwiązania mogą być atrakcyjne i jednocześnie uczą.

Obrazki logopedyczne jako forma terapii dla najmłodszych dzieci

Obrazki logopedyczne wykorzystywane są przede wszystkim do pracy z kilkuletnimi pacjentami. Znajdują zastosowanie nie tylko w gabinetach logopedycznych, ale również w domach. Pomagają korygować wady wymowy. Obrazki mogą przedstawiać różne treści, ale ich celem jest ćwiczenia poprawnej wymowy wybranych głosek. Trening z wykorzystanie obrazków polega zwykle na pokazywaniu dziecku wybranych grafik i prośbie o ich nazwanie.

W jakim celu stosowane są obrazki logopedyczne?

obrazki logopedyczne

Obrazki logopedyczne są formą terapii, która realizowana jest w przypadku najmłodszych pacjentów. Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów pomocy dydaktycznych wymagają jednak regularnego stosowania. Z ich pomocą logopeda stara się utrwalić u dziecka poprawną wymowę wybranych głosek poprzez nazywanie widocznych postaci i czynności. Jednocześnie obrazki logopedyczne mogą mieć funkcję edukacyjną w zależności od prezentowanych treści. Poznawanie nowych zwierząt czy roślin może rozszerzać wiedzę malucha, ale również rozwijać jego logiczne myślenie czy myślenie dedukcyjne. A podstawowym zadaniem obrazków jest jednak trenowanie wymowy. W związku z tym trening powinien być atrakcyjny dla dziecka. Czas trwania terapii, ale przede wszystkim rodzaj stosowanych obrazków powinien być zatem adekwatny do potrzeb malucha i jego możliwości. Poziom realizowanych zadań nie powinien być zbyt trudny, aby nie zniechęcać malucha, ale nie powinien być również zbyt łatwy. W takim przypadku nie jest wyzwaniem dla małego pacjenta. Prawidłowy rozwój mowy przekłada się na późniejsze życie dziecka, dlatego ewentualne wady należy korygować jak najwcześniej. Specjaliści z zakresu logopedii dysponują odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą, która pozwala skutecznie rozwijać aparat mowy i widocznie niwelować jego wady.