Funkcje historyjek obrazkowych

Historyjki obrazkowe są bardzo pomocne w ogólnym rozwoju dziecka. Mogą być one wykorzystywane zarówno przez rodziców, jak i przez terapeutów. W bardzo dobry sposób stymulują rozwój mowy dziecka.

Czym są historyjki obrazkowe?

Historyjki w obrazkach są uważane za jedną z możliwych form pracy z dzieckiem. Są one wykorzystywane przede wszystkim do stymulowania rozwoju mowy, a w szczególności do kształtowania mowy dialogowej w rozmowach. Obrazki w historyjkach są używane do nawiązania z dzieckiem dialogu na określony temat. Na obrazkach mogą się znajdować różne elementy, które powinny być rozumiane przez dziecko, a także dostosowane do jego wieku. Metoda pracy wykorzystująca historyjki obrazkowe jest bardzo efektywna podczas wspomagania rozwoju mowy i jest chętnie wykorzystywana zarówno przez rodziców, jak i przez terapeutów. Grafiki przedstawiane dziecku powinny być stosunkowo proste, aby mogło się ono koncentrować na najważniejszych elementach obrazu.

Funkcje historyjek obrazkowych

Historyjki w obrazkach spełniają bardzo wiele funkcji i mają szerokie zastosowanie. Przede wszystkim dziecko w bardzo dobry sposób koncentruje się na obrazku, a także wypatruje na nim podobieństw oraz różnic. Dzięki temu rozwija się jego koncentracja, a także umiejętność skupiania uwagi. Dziecko uczy się także myślenia przyczynowo-skutkowego, ponieważ musi ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności. Dzięki temu może zastanowić się nad tym, który obrazek powinien być pierwszy, a który ostatni. Jest to bardzo istotna umiejętność w rozwoju.