Co to jest kinezjologia — definicja i rodzaje

Zainteresowanie kinezjologią szczególnie mocno wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat. Nie tylko w kręgach zawodowych, ale także wśród zwykłych ludzi, którzy potrzebują pomocy w swoich problemach zdrowotnych. Nie wszyscy jednak wiedzą, co kryje się za tym terminem i jakie są jego możliwości.

Kinezjologia jest nauką o ruchu we wszystkich jego przejawach

Termin „kinezjologia” składa się z dwóch słów — „kinesio” i „logos”, które w starożytnej grece oznaczają „ruch” i „wiedzę”. Kinezjologia jest więc nauką o ruchu człowieka. Co więcej, ruch jest rozpatrywany nie tylko z mechanicznego punktu widzenia (biomechanika), ale także przez pryzmat fizjologicznych i psychologicznych cech organizmu ludzkiego. Więcej o tym znajdziesz w książkach na https://www.eduksiegarnia.pl/kinezjologia.

Kierunki kinezjologii

Głównym zadaniem kinezjologów jest usuwanie stresu i równoważenie organizmu na wszystkich poziomach. Po prostu stosują różne sposoby, aby „dotrzeć” do tego stresu i pomóc organizmowi poradzić sobie z nim.

Wspólnie przyjrzymy się cechom i różnicom charakterystycznym dla kilku gałęzi lub, jak się je nazywa, modalności. W ten sposób można lepiej zrozumieć tę innowacyjną technikę.

Można śmiało powiedzieć, że najbardziej znaną i poszukiwaną jest kinezjologia stosowana. Jej twórcą był George Goodhart, amerykański chiropraktyk, który w 1964 roku odkrył związek między osłabieniem mięśni a czynnikiem, który może je wzmocnić.

kinezjologia płytka CD

Triada zdrowia

Kinezjologia stosowana to holistyczne podejście do przywracania równowagi organizmu, oparte na koncepcji „triady zdrowia” i unikalnej metodzie diagnostycznej, jaką jest chiropraktyczne badanie mięśni.

„Triada Zdrowia” postrzega równowagę ciała jako jedność czynników strukturalnych (mięśnie, więzadła, narządy), biochemicznych (hormony, pierwiastki śladowe, mikroflora, odżywianie, alergie) i emocjonalnych (myśli, uczucia, przekonania).

Natomiast chiropraktyczne badanie mięśni pomaga zidentyfikować pierwotną przyczynę dysfunkcji i określić, co pomoże przywrócić równowagę.

Aby zrozumieć, jak działa test mięśniowy, przypomnij sobie, czy byłeś kiedyś u neurologa lub neurologopedy? Czy zdarzyło Ci się kiedyś uderzyć młotkiem w kolano? W ten sposób lekarze sprawdzają odruch ścięgnisty krótkotrwałego rozciągania mięśnia, a wykorzystując ten odruch, określają napięcie mięśniowe i diagnozują stan układu nerwowego. Jeśli układ nerwowy jest w pełni sprawny, mięsień znajduje się w normotonusie. Jeśli funkcja ta jest zaburzona, mięsień będzie hipotoniczny. Dzięki zrozumieniu wzajemnych powiązań odruchowych między organami, mięśniami, kręgami i emocjami możemy określić, co jest przyczyną dysfunkcji i dokonać korekty.

Jest to dziedzina szczególnie lubiana przez lekarzy, a w niektórych krajach są oni jedynymi osobami uprawnionymi do praktykowania kinezjologii stosowanej. Jednak mimo tych wyników, w kręgach medycznych nadal nie ma zgody co do skuteczności kinezjologii stosowanej.

Kinezjologia sportowa (Hyperton-X)

Metoda założona przez Franka Mahoneya polega na znalezieniu i zrównoważeniu nadmiernie napiętych mięśni. Hipertoniczność mięśni wpływa negatywnie na nerwy, naczynia limfatyczne i krwionośne przebiegające przez tkankę mięśniową, powodując stres i złe samopoczucie. Nie tylko na poziomie fizycznym, ale także duchowym.

Aby przywrócić normotonus, kinezjologia sportowa wykorzystuje specjalne techniki rozciągania mięśni i ćwiczenia oddechowe. Techniki te mogą być wykorzystywane nie tylko w pracy kinezjologów, ale także do samokorekty.