Bajki terapeutyczne – to warto wiedzieć

Dzieci często borykają się z trudnościami, które nie są do końca zrozumiane przez dorosłych. Mowa tu o różnorodnych lękach, obawach czy rozmaitych sytuacjach życia codziennego wywołujących u nich stres. Kiedy rodzic zauważy, że jego pociecha ma z czymś problem powinien podjąć próbę rozwiązania problemu z jakim boryka się podopieczny. Niewątpliwie w tej kwestii okażą się pomocne bajki terapeutyczne dla dzieci.

Co to są bajki terapeutyczne?

Bajki terapeutyczne są to bajki, których celem jest przepracowanie z dzieckiem problemu natury emocjonalnej. Są one nasycone wzorami radzenia sobie z silnymi dla dziecka przeżyciami. Dzięki temu, że rozmaite sytuacje, rodzaje emocji, sposoby ich nazywania, a także rozwiązywania problemów przedstawione są w formie bajki, dzieci zdecydowanie łatwiej je pojmują i naśladują zachowania ich bohaterów, którzy zmagają się z tym samym problemem co dziecko.

Dla kogo są przeznaczone bajki terapeutyczne?

Bajki terapeutyczne dla dzieci dedykowane są głównie maluchom pomiędzy 4., a 9. rokiem życia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby również i starsze dzieci mogły czytać wyżej wymienione. Dlaczego jednak dolna granica została wyznaczona na 4. rok życia, a nie na przykład na 3.? Otóż wynika to z kwestii rozwojowych dzieci. Maluchy osiągając wiek 4 lat prawidłowo zaczynają odbierać bajki terapeutyczne, a wszystko przez wzgląd na ich umiejętność tłumaczenia sobie zachowań innych osób. Dzięki temu przekaz z nich płynący mogą odnieść do sytuacji, w jakiej same się znalazły.